Çim Alan Uygulaması

İnsanoğlu sürekli kendi doğasına dönme isteğindedir. Bu istek özellikle kentsel hayat-kentsel yaşam ve binaların fazla olduğu metropollerde göze çarpmaktadır. Bu kendi doğana dönme isteği günümüzün zor yaşam koşulları düşünüldüğüne lüks bir ihtiyaç olmaktan çıkmış asli temel bir ihtiyaç halini almıştır.
Bu ihtiyaç ve insan eğilimleri çim bitkilerininde önemini arttırmıştır.parklarda, spor sahalarında suni çayır yapımında kullanılan çok yıllık bitk.i. Park vebahçelerde, çim sahaları üzerindeki bitki grupları göze daha güzel gözükür. Onun için çim, yetiştirme önemlidir. Kaide olarak bir süs bahçesinin 3/5 kısmı Çim sahası olmalıdır. Bu oran arazinin durumuna göre değişebilir. Çim, sahasının şekli, etrafını çeviren yollara, binanın ve planlamada yerleştirilen ağaçve çiçek bitkilerinin durumuna göre ayarlanır. Geometrik veya başka şekiller verilir