Peyzaj Uygulama

Peyzaj Uygulama

Peyzaj uygulamada, uygulamanın yapılacağı alan oldukça önemli bir etkendir. Alanın şekli, arazinin yapısı ve özellikleri incelenmelidir. Kullanılacak bitkilerin alanın yapısına uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bitkilerin zaman içindeki gelişimleri göz önünde bulundurularak uygulamanın yapısının bozulmamasına dikkat edilmelidir. Çalışmalarda renklerin uyumu, kullanılacak yapılar ve malzemeler kadar önemlidir. Peyzaj
uygulamalarında öncelik verilen renk, doğanın, canlılığın, huzurun sembolü yeşildir. Uygulamanın gerçekleşeceği alana uygun olarak yeşilin tonlarıyla derin ve geniş bir alan görünümü elde edilirken zıt renkler kullanılarak vurgu yapılmak istenen alan etkili biçimde göze çarpar hale getirilebilir. Kullanılacak taşlar, havuz veya su gösterisi gibi yapılar, alanın etrafının çevrilerek sınır belirlenmesi gibi unsurlar kullanıcıların isteğine bağlı olarak seçilir. Tüm bu özellikleriyle peyzaj uygulamaları yeni bir yaşam alanı oluşturan çalışmalardır.

Drenaj

Drenaj

Peyzaj mimarlığında drenaj tasarım ve planlamanın etkili olabilmesi içi önemli yer teşkil etmektedir.Geleceğin yaşam çevresini planlarken topografya, yapısal ve bitkisel peyzaj, mikro, makro iklimlerin ve yeşil dokunun oluşumu sırasında su ile oluşabilecek riskileri, zararları en aza indirmede, kontrol sağlamada, verimli ve ekonomik alanların sürdürlebilirliğinin oluşturulmasında drenaj yapılması peyzaj mühendisliğinde önemli bir konudur.Arazi kotlarının belirlenmesi, gerektiğinde eş yükselti eğrilerinin yeniden düzenlenmesi, sistem detayları, arazi kesitleri, elevasyonlar gibi doğal yollar sonucu drenaj için uygun eğimlerin oluşturulması, doğal zeminlerde drenaj probleminin giderilmesidir.